VGG: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (35%)

CTCP May Việt Tiến (VGG - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

+ Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)

+  Ngày thanh toán: 31/05/2019

+  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến (đối với cổ đông là CB-CNV của Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến) và Công ty TNHH chứng khoán ACB (đối với cổ đông bên ngoài) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu