VFC: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức đợt 2/2013 (7%) và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền (20%)

Công Ty Cổ Phần Vinafco (VFC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        30/10/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2013 (đợt 2) và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

1. Chi trả cổ tức năm 2013 (đợt 2) bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thanh toán: 19/11/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafco - 838 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19/11/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 31/12/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafco - 838 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 31/12/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu