CTCP Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3,62%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 362 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/06/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty số 10 Đào Duy Từ - Buôn ma Thuột - Đăk Lăk các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/06/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.