CTCP Xây dựng điện VNECO 2 (VE2– HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2017

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
- Ngày thanh toán: 21/09/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/09/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.