VDP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (20%)

CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/3/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/05/2019

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/05/2019 (mang theo CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền kèm theo).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu