Công ty cổ phần VICOSTONE (VCS – Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 06/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần VICOSTONE - Khu CNC Hòa Lạc - Xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất - Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.