VCP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Mã chứng khoán: VCP 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 05/05/2020

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo tình hình tài chính sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Các vấn đề khác có liên quan.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu