CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 28%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng)

- Ngày thanh toán:  27/08/2018

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ ngày 27/08/2018 tại phòng Tài chính – kế toán, CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (tầng 5, nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.