CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2019

Lý do và mục đích:  Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền
Nội dung cụ thể:

-     Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

-     Thời gian thực hiện: Ngày 03/06/2019

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 03/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.