Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 25/04/2014 (thứ 6)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013và phương án dự kiến năm 2014;

+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014;

+ Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiết làm thành viên Hội đồng quản trị.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.