Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (VCA - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

-     Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
-     Thời gian thực hiện: Ngày 15/05/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thép VICASA - VNSTEEL bắt đầu từ ngày 15/05/2018 (thời gian: Từ 8h00 đến 15h00, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.