CTCP Xây dựng Số 9 (VC9- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/06/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng Số 9 (buổi sáng từ 08h30 đến 11h30 và buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/06/2014 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khi nhận cổ tức.


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.