VC7: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 (VC7- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/03/2016 (ngày chính thức ghi trong thư mời)

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
+ Kết quả phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Các vấn đề có liên quan khác.

 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu