(ĐTCK)

VC: 3CTCP Xây dựng Số 3 (HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 06/06/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06/06/2014. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận cổ phần.


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.