CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2018

- Lý do và mục đích: Trả  cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền

-  Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

-  Thời gian thực hiện: 29/06/2018

-  Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/06/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.