CTCP Dược phẩm TW 25 (UPH - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 3%(300đ/cp)

- Thời gian thực hiện: 09/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 - Số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM bắt đầu từ ngày 09/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.