Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (UEM - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu  được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/5/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán-thống kê-tài chính Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/5/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.