TVT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (100%)


Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT  - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 100%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/07/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/07/2019. Khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu