CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 06/05/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược phẩm TV.Pharm (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.