CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 02/07/2018.

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Dược phẩm TV.Pharm, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.