TVH: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (21,91%)


CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (TVH - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2019

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 21,91%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.191 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty bắt đầu từ ngày 16/09/2019.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu