Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (TVD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (Phòng Thống kê – Kế toán – Tài chính) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 04/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.