CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017

Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian thực hiện: 25/10/2017
- Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính Kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4, địa chỉ số 11 Hoàng Hoa Thám- Tp.Nha Trang- tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 0258 3563602 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.