CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền hợp lệ).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.