CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh (TTV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.090 đồng)

-  Ngày thanh toán: 31/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, vui long đăng ký theo mẫu đăng trên http://visitec.vn và gửi về công ty theo địa chỉ nêu trên chậm nhất là trước ngày 20/07/2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.