TTP: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (5%)

Công ty CP nhựa bao bì Tân Tiến (TTP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 20/08/2015 và xuất trình CMND.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu