TTP: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ của Công ty

Công ty CP nhựa bao bì Tân Tiến (TTP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ của Công ty.

- Tỷ lệ thực hiện:  1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 09/2015.

- Địa điểm thực hiện: thông qua hình thức gửi văn bản đến từng cổ đông.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu