(ĐTCK)

TTG: CTCP May Thanh Trì (UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/06/2014

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty cổ phần May Thanh Trì vào các ngày làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 bắt đầu từ ngày 24/06/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.