CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (TSG - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện: 11% (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).

Thời gian thực hiện: 30/07/2018.

Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn – Số 1, Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TpHCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/07/2018 và xuất trình Giấy CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.