Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (TSB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h00 ngày 29/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng, đại lộ Tôn  Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Thành phố  Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.