CTCP Cao su Tây Ninh (TRC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

-     Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)

-     Thời gian thực hiện: Ngày 31/07/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh - Số 79 Quốc lộ 22B, Ấp Đá Hàng, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 31/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.