Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC – Sàn HOSE)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2015
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/12015
- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
- Ngày thực hiện: 11/01/2016
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán CTCP Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày 11/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.