CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn (TPS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

-     Tỷ lệ thực hiện:  40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.000 đồng)

-     Thời gian thực hiện:  25/01/2019

-     Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính thuộc văn phòng Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài gòn vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.