CTCP In Sách Giáo khoa tại Tp.Hà Nội (TPH – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/3/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/05/2019
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang theo Chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 15/05/2019.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.