TPC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2020


Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng

Mã chứng khoán: TPC 

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 24/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Melisa Center, 85 Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu