Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin (TND - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sởCông ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, địa chỉ: Tổ 16, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam từ ngày 29/05/2018vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.