Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        27/11/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 03/12/2014 đến ngày 10/12/2014

- Địa chỉ gửi thư về: Công ty cổ phần ô tô TMT, địa chỉ: 199B Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.