Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017

-     Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

-     Ngày thanh toán: 25/05/2018

-     Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 25/05/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.