Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long – Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2015, báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát công ty năm 2015

+ Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.