TLG: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

 

Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

a. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở chính CTCP Tập đoàn Thiên Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu (nếu có): Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 568 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận cổ phiếu thưởng được tính như sau 568*10% = 56,8 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 56 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,8 sẽ bị hủy bỏ theo phương án.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục cổ phiếu thưởng tại Trụ sở  chính CTCP Tập đoàn Thiên Long (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu