CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/05/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Phát triển Khu công Nghiệp Tín Nghĩa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền của Công ty (nếu cổ đông là tổ chức).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.