Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        25/12/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện 27/01/2015

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27/01/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.