THW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)

CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, địa chỉ: Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 12/06/2019 (Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, khi đến nhận cổ tức xuất trình Số cổ đông và Giấy Chứng minh nhân dân).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu