CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (THS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/05/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty (25 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá) bắt đầu từ ngày 27/05/2019 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.