Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang  (THG – Sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015, Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

a.Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tièn mặt

 - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thực hiện: 07/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bắt đầu từ ngày 07/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 05/01/2016 đến ngày 30/01/2016
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 90, Đinh Bộ Lĩnh, P9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Nội dung lấy ý kiến:
+  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (lần 4) CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.