CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (TDN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/06/2019

-  Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân + sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.