TDC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty CP kinh doanh và phát triển Bình Dương 

Mã chứng khoán: TDC 

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2020

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: 26-27 Lô I, đường Đồng Khởi, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020;

+ Và các nội dung khác (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu