TD1530289: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước-Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1530289

- Loại chứng khoán: TPCP

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.600 đồng

- Ngày thanh toán: 01/06/2020

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu