TCT: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

Mã chứng khoán: TCT 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:Tổ chức phát hành thông báo cụ thể đến cổ đông sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Nội dung họp: Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu