TCT: Ngày GDKHQ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (25%)

 

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/05/2015

- Địa điểm thực hiện: CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

- Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời tham dự Đại hội.

b. Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng/ vốn Điều lệ là 127.880.000.000 đồng tương đương với tỉ lệ 50% trên vốn Điều lệ 63.940.000.000 đồng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 24/07/2014)

- Ngày thanh toán: 29/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu